Impresum

1. Varování ohledně obsahu
Bezplatný a veřejně přístupný obsah této webové stránky byl vytvořen s maximální péčí. Nicméně poskytovatel nezaručuje přesnost, pravdivost a aktuálnost obsahu. Použití obsahu webových stránek je na vlastní riziko uživatele. Pouhé použití tohoto bezplatného a volně přístupného obsahu nevytváří žádný smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem.

2. Propojení s ostatními weby
Tato webová stránka obsahuje propojení s jinými weby (“externí odkazy”). Tyto weby podléhají odpovědnosti příslušného provozovatele webu. Při propojení externích odkazů nedošlo k žádnému zřejmému porušení práv. Provozovatel nemá vliv na aktuální ani budoucí uspořádání propojených webů. Provozovatel nemůže zajistit neustálou kontrolu externích odkazů, aniž by byl upozorněn na konkrétní porušení práv. Bude-li provozovatel upozorněn na porušování práv, budou dotčené externí dotazy bezprostředně smazány.

3. Autorská práva a právní ochrana výkonného umělce
Obsah těchto webových stránek zveřejněný poskytovatelem podléhá německému autorskému právu a právu na ochranu výkonného umělce. Veškeré užití tohoto obsahu, které není v souladu s německým autorským právem a právem na ochranu výkonného umělce, podléhá předchozímu písemnému souhlasu poskytovatele či jiného oprávněného. To platí zejména pro duplikaci, zpracování, překlad, ukládání popř. kopírování obsahu do různých datových uložišť nebo jiných elektronických nosičů dat a systémů. Obsah a práva třetích osob jsou vyznačena. Neoprávněné kopírování obsahu webových stránek či webové stránky jako celku není povoleno a je trestné. Opatřování kopií a stahování obsahu webu je povoleno výlučně k osobnímu a soukromému, nikoli komerčnímu užití. Tato webová stránka nesmí být bez písemného souhlasu třetími osobami vkládána do frame či iframe.

4. Zákaz reklamy
Využití kontaktních údajů z impresa k reklamním účelům je výslovně zakázáno, neudělí-li poskytovatel předem své písemné svolení, nebo neexistuje-li stávající obchodní vztah. Poskytovatel a veškeré na této webové stránce jmenované osoby rozporují jakékoliv komerční využití a předávání svých údajů.

5. Provozovatel
Provozovatelem tohoto webu je date4friend AG, se sídlem Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland. Dodavatelem je date4friend AG, vedená v obchodním rejstříku vedeným Kanton Zug pod sp. zn. CHE-146.546.215 a registrovaná u příslušného finančního úřadu pod IČ CHE-146.546.215 MWST. Správní radu date4friend AG tvoří .
Pokud máte dotazy ke svému členství, chcete své členství vypovědět nebo máte jiný problém, kdykoliv Vám rád pomůže zkušený tým našich zákaznických poradců.